Các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 1/8 giải Cup Quốc gia – Sư Tử Trắng 2018

Ngày 3/5/2018, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN tại vòng 1/8 giải Cup Quốc gia - Sư Tử Trắng 2018.
Cụ thể theo file đính kèm