Số liệu chuyên môn sau vòng 1/8 Cúp Quốc gia BaF Meat 2022

Số liệu chuyên môn vòng 1/8:

Bàn thắng: 18 bàn; Trung bình: 2,25 bàn/trận
Thẻ vàng: 31 thẻ; Trung bình: 3,86 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ
Khán giả: 28.800 người, cụ thể:
Sân Pleiku: 5000 người
Sân Thanh Hóa: 5000 người
Sân Thống Nhất: 3000 người
Sân Bình Phước: 1500 người
Sân Hòa Xuân: 7500 người
Sân Quy Nhơn: 3000 người
Sân Bà Rịa – Vũng Tàu: 3000 người
Sân Hàng Đẫy: 800 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 1/8:

Bàn thắng: 50 bàn; Trung bình: 2,94 bàn/trận
Thẻ vàng: 58 thẻ; Trung bình: 3,41 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 4 thẻ; Trung bình: 0,24 thẻ/trận
Khán giả: 45.500 người