Cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 19 giải HNQG – Tôn Hoa Sen 2012

Theo báo cáo của các trọng tài tại lượt trận thứ mười tám, Ban tổ chức giải thông báo danh sách các cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở lượt trận thứ mười chín, giải bóng đá Hạng Nhất - Tôn Hoa Sen 2012, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Số áo

Đội bóng

Trận đấu phải nghỉ

Lý do

Đội – Đội

Ngày

 1

Nguyễn Duy Hoàng

4

Đồng Nai

XSKT L.Đồng – Đồng Nai

26/5

3TV

 2

Nguyễn Đức Nhân

18

Đồng Nai

XSKT L.Đồng – Đồng Nai

26/5

3TV

 3

Võ Tiến Thành

2

QNK Q.Nam

QNK Q.Nam – Than QN

26/5

3TV

 4

Bùi Văn Lâm

5

QNK Q.Nam

QNK Q.Nam – Than QN

26/5

 5

Phạm Thanh Cường

19

ĐTLA

ĐTLA – TP.HCM

26/5

 6

Mai Đình Thi

23

HV.An Giang

XSKT C.Thơ – HV A.Giang

26/5

 7

Đào Thanh Vũ

4

XSKT C.Thơ

XSKT C.Thơ – HV A.Giang

26/5

3TV

 8

Trần Vũ Phương Tâm

8

XSKT C.Thơ

XSKT C.Thơ – HV A.Giang

26/5

3TV

 9

Tống Hoàng Minh

28

TDC B.Dương

TDC B.Dương – Hà Nội

26/5

3TV

 10

Lê Đức Tài

27

TDC B.Dương

TDC B.Dương – Hà Nội

26/5

 11

Giang Tr. Quách Tân

23

Trẻ SHB ĐN

Trẻ SHB ĐN – XM Fico TN

26/5

3TV

 12

Lê Quang Thi

12

XM Fico TN

Trẻ SHB ĐN – XM Fico TN

26/5

3TV

 13

Phạm Hữu Tường

34

XM Fico TN

Trẻ SHB ĐN – XM Fico TN

26/5

3TV

 14

Ngô Dương Thái

17

XM Fico TN

Trẻ SHB ĐN – XM Fico TN

26/5

3TV

TRƯỞNG BTC GIẢI         

Nguyễn Hữu Bàng         
(đã ký)                      

Ghi chú: HLV trưởng đội bóng phải đảm bảo về tư cách cầu thủ được thi đấu tại lượt trận kế tiếp, nếu có khác biệt với thông báo này, đề nghị HLV trưởng liên hệ ngay với Thường trực BTC giải theo số ĐT: 0989323993 (gặp anh Nguyễn Quốc Dũng).