Số liệu chuyên môn sau vòng 10 Giải HNQG LS 2020

Số liệu chuyên môn vòng 10:

  • Bàn thắng: 18 bàn, trung bình 3 bàn/trận.
  • Thẻ vàng:  31 thẻ, trung bình 5,17 thẻ/trận.
  • Thẻ đỏ:      0 thẻ.
  • Khán giả: 7.000 người.

Số liệu chuyên môn sau vòng 10:

  • Bàn thắng: 147 bàn, trung bình 2,45 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 218 thẻ, trung bình 3,63 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 12 thẻ, trung bình 0,2 thẻ/trận
  • Khán giả: 117.300 người.