Số liệu chuyên môn sau vòng 3 GĐ 2 Giải HNQG LS 2020

Số liệu chuyên môn vòng 3 GĐ 2:

  • Bàn thắng: 15 bàn, trung bình: 2,5 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 17 thẻ, trung bình: 2,83 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 0 thẻ
  • Khán giả: 9.300 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 3 GĐ 2:

  • Bàn thắng: 199 bàn, trung bình: 2,37 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 314 thẻ, trung bình: 3,74 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 13 thẻ, trung bình: 0,15 thẻ/trận
  • Khán giả: 150.500 người.