Số liệu chuyên môn sau vòng 5 GĐ 2 Giải HNQG LS 2020

Số liệu chuyên môn vòng 5 GĐ 2:

  • Bàn thắng: 9 bàn; trung bình 1,5 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 17; trung bình 2,83 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 1; trung bình 0,17 thẻ/trận
  • Khán giả: 23.600 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 5 GD 2:

  • Bàn thắng: 221 bàn; trung bình 2,3 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 347; trung bình 3,61 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 14; trung bình 0,15 thẻ/trận
  • Khán giả: 182.400 người.