Thông báo bổ sung cầu thủ nghỉ vòng 8 Giải HNQG LS 2019

Ngày 23/5/2019, BĐH Giải HNQG LS 2019 ban hành Thông báo bổ sung danh sách cầu thủ nghỉ vòng 8, cụ thể:

STT Họ tên

cầu thủ

Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
CLB – CLB Ngày
1 Hồ Trường Khang 1 Đồng Tháp Đồng Tháp –

Đắk Lắk

25/5 3 TV