Thông báo cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 8 Giải HNQG Sứ Thiên Thanh 2017

Theo thông báo tổng hợp kết quả tại vòng 7 của giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017, Ban tổ chức giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017 thông báo danh sách cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng thứ 8, cụ thể như sau:

Họ tên cầu thủ Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
CLB – CLB Ngày
Võ Văn Minh 15 BĐ Huế BĐ Huế – XM Fico Tây Ninh 01/4 2TV
Lê Thế Mạnh 5 XM Fico Tây Ninh BĐ Huế – XM Fico Tây Ninh 01/4 2TV
Phạm Công Hiển 11 XM Fico Tây Ninh BĐ Huế – XM Fico Tây Ninh 01/4 2TV
Võ Ng.Phương Duy 26 XM Fico Tây Ninh BĐ Huế – XM Fico Tây Ninh 01/4 2TV