Thông báo đơn vị tài trợ chính và tên chính thức Giải HNQG 2019

– Căn cứ Mục 1.3 Điều lệ Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2019 ban hành kèm theo quyết định số 07/QĐ-VPF, ngày 14/3/2019;

 – Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Công ty VPF và Công ty Trách nhiệm hữu hạn LSIS về việc tài trợ đối với Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2019,

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) thông báo thông tin đơn vị tài trợ và tên chính thức của Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2019, cụ thể như sau:

  1. Đơn vị tài trợ chính Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2019

Công ty Trách nhiệm hữu hạn LSIS (LSIS Co.Ltd).

  1. Tên chính thức của Giải

2.1 Tên tiếng Việt:

– Tên đầy đủ: Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia LS 2019.

– Tên viết tắt : Giải Bóng đá HNQG LS 2019.

2.2 Tên tiếng Anh: LS V.League 2 – 2019.

  1. Thực hiện

– Tên gọi nêu trên của Giải chính thức được sử dụng kể từ ngày ký ban hành Thông báo này.

– Ban Điều hành Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2019, các CLB tham dự Giải, giám sát, trọng tài, các đơn vị, bộ phận, thành viên liên quan cập nhật nội dung đã thông báo ở trên, chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức, quảng cáo và truyền thông cho giải đấu phù hợp với tên gọi chính thức của Giải, đảm bảo theo đúng các quy định của Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp, Điều lệ Giải và các quy định của Công ty VPF.