Thông báo số 13 giải Hạng Nhất – Cúp Tôn Hoa Sen 2012

Ngày 11/04/2012, Ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành các quyết định kỷ luật như sau:

– Quyết định số 108/QĐ-LĐBĐVN về việc “Kỷ luật CLB bóng đá SQC Bình Định”:

+ Cảnh cáo và phạt CLB bóng đá SQC Bình Định 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) do vi phạm khoản 2  Điều 62 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá SQC Bình Định và CLB bóng đá QNK Quảng Nam tại lượt trận thứ 13, ngày 07/4/2012 trên SVĐ Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

– Quyết định số 109/QĐ – LĐBĐVN về việc “Kỷ luật đối với ông Trần Kim Đức, HLV trưởng của CLB SQC Bình Định”:

+ Phạt 5.000.000đ ( Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ tại khu vực kỹ thuật 02 (hai) trận kế tiếp đối với ông Trần Kim Đức – HLV trưởng CLB bóng đá SQC Bình Định do vi phạm Điều 60 và khoản 1Điều 62 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá SQC Bình Định và CLB bóng đá QNK Quảng Nam tại lượt trận thứ 13, ngày 07/4/2012 trên SVĐ Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

TRƯỞNG BTC GIẢI             

Nguyễn Hữu Bàng             
(đã ký)