Thông báo số 9 giải bóng đá hạng Nhất quốc gia – Eximbank 2013

Căn cứ vào công văn số 406/LĐBĐVN-PL&TCCT ngày 4/5/2013 của LĐBĐVN v/v công nhận việc chuyển đổi chủ sở hữu của CLB bóng đá Hà Nội từ CTCP thể thao T&T sang CTCP Nhựa Quang Huy; Sau khi nhận được Quyết định số 158/ QĐ-LĐBĐVN được ký ngày 10/5/2013 của LĐBĐVN về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ, Công ty CPBĐCN VN thông báo sửa đổi các Điểm 5.5.2 khoản 5.6 mục V,  và khoản 5.6 mục V Điều lê giải bóng đá hạng Nhất quốc gia – Eximbank 2013, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điểm  5.5.2: Quy định việc lên – xuống hạng của hai CLB Hà Nội và TDC Bình Dương
Do CLB Hà Nội cùng chủ sở hữu với CLB Hà Nội T&T và CLB TDC Bình Dương cùng chủ sở hữu với CLB Becamex Bình Dương đang thi đấu tại giải VĐQG 2013; căn cứ Quy chế BĐCN Việt Nam, Công ty CP BĐCNVN quy định về việc lên hạng, xuống hạng (nếu có) đối với hai CLB trên, cụ thể như sau:

5.5.2.1 Trường hợp 1:
Nếu CLB Hà Nội hoặc/và CLB TDC Bình Dương đạt một hoặc hai trong ba vị trí cao nhất của giải HNQG 2013; trong khi CLB Hà Nội T&T hoặc/và CLB Becamex Bình Dương thi đấu ở giải Ngoại hạng tiếp tục được thi đấu tại giải VĐQG 2014, thì:
– CLB Hà Nội hoặc/và CLB TDC Bình Dương được nhận các giải thưởng theo quy định tại Điều lệ;
– CLB Hà Nội hoặc/và CLB TDC Bình Dương không được lên hạng để tham dự giải VĐQG 2014;
– 1 hoặc 2 CLB chuyên nghiệp ở giải HNQG 2013 có thứ hạng xếp sau gần nhất, được quyền thay thế cho CLB Hà Nội hoặc/và CLB TDC Bình Dương tham dự giải VĐQG 2014.

5.5.2.2 Trường hợp 2:
Nếu CLB Hà Nội hoặc/và CLB TDC Bình Dương đạt một hoặc hai trong ba vị trí cao nhất của giải HNQG 2013; đồng thời CLB Hà Nội T&T hoặc/và CLB Becamex Bình Dương bị xuống hạng hoặc bị loại khỏi giải VĐQG 2014 thì:
– CLB Hà Nội hoặc/và CLB TDC Bình Dương được nhận các giải thưởng quy định tại Điều lệ;
– CLB Hà Nội hoặc/và CLB TDC Bình Dương được lên hạng, tham dự giải VĐQG 2014.

5.5.2.3  Trường hợp 3:
Nếu CLB Hà Nội  hoặc CLB TDC Bình Dương không đạt một trong ba vị trí cao nhất của giải HNQG 2013 và cũng không bị xuống hạng Nhì; trong khi CLB Hà Nội T&T hoặc CLB Becamex Bình Dương đứng thứ 12 giải VĐQG 2013, phải xuống hạng, thì lúc này BTC giải sẽ báo cáo Công ty CP BĐCNVN để kiến nghị với LĐBĐVN để giải quyết.”

Sửa đổi thành:
Điểm 5.5.2 khoản 5.5 mục V:

Do CLB TDC Bình Dương cùng chủ sở hữu với CLB Becamex Bình Dương đang thi đấu tại giải VĐQG 2013; Căn cứ Quy chế BĐCN Việt Nam, Công ty CPBĐCNVN quy định về việc lên hạng, xuống hạng (nếu có) đối với  CLB TDC Bình Dương, cụ thể như sau:

5.5.2.1 Trường hợp 1:
Nếu CLB TDC Bình Dương đạt một trong ba vị trí cao nhất của giải HNQG 2013, trong khi CLB Becamex Bình Dương thi đấu ở giải VĐQG 2013 tiếp tục được thi đấu tại giải VĐQG 2014, thì:
– CLB TDC Bình Dương được nhận các giải thưởng theo quy định tại Điều lệ giải này;
– CLB TDC Bình Dương không được lên hạng để tham dự giải VĐQG 2014;
– Một CLB chuyên nghiệp ở giải HNQG 2013 có thứ hạng xếp sau gần nhất kể từ vị trí thứ tư trở xuống, được quyền thay thế CLB TDC Bình Dương để lên hạng và tham dự giải VĐQG 2014.

5.5.2.2 Trường hợp 2:
Nếu CLB TDC Bình Dương đạt một trong ba vị trí cao nhất của giải HNQG 2013; đồng thời CLB Becamex Bình Dương bị xuống hạng hoặc bị loại khỏi giải VĐQG 2014 thì:
– CLB TDC Bình Dương được nhận các giải thưởng theo quy định tại Điều lệ giải này;
– CLB TDC Bình Dương được lên hạng để tham dự giải VĐQG 2014.

5.5.2.3  Trường hợp 3:
Nếu CLB TDC Bình Dương không đạt một trong ba vị trí cao nhất của giải HNQG 2013 và cũng không bị xuống hạng Nhì; trong khi CLB Becamex Bình Dương đứng thứ 12 giải VĐQG 2013, phải xuống hạng, BTC giải sẽ báo cáo Công ty CP BĐCNVN kiến nghị với LĐBĐVN để giải quyết.”

2. Khoản 5.6 mục V đổi thành:
“5.6 Trường hợp CLB rút lui hoặc bị loại khỏi giải
Trong quá trình tiến hành giải, nếu CLB tự ý rút lui khỏi giải hoặc bị loại khỏi giải sẽ bị kỷ luật và phải chuyển xuống thi đấu ở giải bóng đá hạng Ba năm 2014, toàn bộ kết quả thi đấu của các CLB khác (nếu có) đối với CLB này đều bị huỷ bỏ. Trong trường hợp này, BTC giải và Công ty CP BĐCNVN sẽ quyết định số lượng CLB xuống thi đấu ở giải hạng Nhì năm 2014 theo quy định tại Điều lệ giải này.”

                                                                                                                                              TRƯỞNG BTC GIẢI            
                                                                                                                                              Nguyễn Hữu Bàng            

                                                                                                                                                         (đã ký)