Số liệu chuyên môn sau vòng 4 LS V.League 2-2022

Số liệu chuyên môn sau vòng 4:

Tổng số bàn thắng: 51 bàn; Trung bình 2,13 bàn/trận
Thẻ vàng: 100 thẻ; Trung bình 4,17 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 6 thẻ; Trung bình 0,25 thẻ/trận
Khán giả: 31.500 người,