Thông tin trước vòng 1 LS V.League 2021 | Chờ đợi những diễn biến hấp dẫn ngày khai màn