Hạng Nhất Quốc Gia 2020

 • Mới nhất
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • Tất cả
Vòng 1 HNQG 2020

Tháng 02, 2020

16:00
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Bình Phước
17:00
SVĐ Quy Nhơn
Bình Định
Đắk Lắk
17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
Long An

Tháng 03, 2020

Vòng 2 HNQG 2020

Thứ 6

06 Tháng 03, 2020

17:00
0
SVĐ Long An
Long An
An Giang

Thứ 7

07 Tháng 03, 2020

15:30
0
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bóng đá Huế
16:30
1
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Bình Định

Chủ Nhật

08 Tháng 03, 2020

Vòng 3 HNQG 2020

Tháng 03, 2020

17:00
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
XSKT Cần Thơ
17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
Đắk Lắk

Tháng 03, 2020

Tháng 03, 2020

15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bình Phước
16:00
SVĐ Quy Nhơn
Bình Định
Long An
Vòng 4 HNQG 2020

Tháng 03, 2020

16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
S. Khánh Hòa BVN
17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Bình Định

Tháng 03, 2020

05:00
SVĐ Long An
Long An
Bóng đá Huế
15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
An Giang
Vòng 5 HNQG 2020

Tháng 04, 2020

15:30
SVĐ An Giang
An Giang
Bình Phước
16:00
SVĐ Quy Nhơn
Bình Định
Đồng Tháp

Tháng 04, 2020

15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
XM Fico Tây Ninh
17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
Phố Hiến
Vòng 6 HNQG 2020

Tháng 04, 2020

16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Long An
17:00
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
An Giang
17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Đắk Lắk

Tháng 04, 2020

15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bóng đá Huế
17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
XM Fico Tây Ninh

Tháng 04, 2020

Vòng 7 HNQG 2020

Tháng 04, 2020

16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Bà Rịa-Vũng Tàu
17:00
SVĐ Long An
Long An
Đồng Tháp

Tháng 04, 2020

Tháng 04, 2020

15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Phố Hiến
Vòng 8 HNQG 2020

Thứ 6

24 Tháng 04, 2020

17:00
SVĐ Long An
Long An
Phố Hiến

Thứ 7

25 Tháng 04, 2020

15:30
SVĐ An Giang
An Giang
Bình Định

Chủ Nhật

26 Tháng 04, 2020

15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Đồng Tháp
Vòng 9 HNQG 2020

Tháng 05, 2020

16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Đắk Lắk
17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
Long An

Tháng 05, 2020

15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
An Giang
17:00
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Bóng đá Huế

Tháng 05, 2020

Vòng 10 HNQG 2020

Tháng 05, 2020

15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Phố Hiến
16:30
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
XSKT Cần Thơ

Tháng 05, 2020

15:30
SVĐ An Giang
An Giang
Bóng đá Huế
17:00
SVĐ Long An
Long An
Đắk Lắk
Vòng 11 HNQG 2020

Tháng 05, 2020

17:00
SVĐ TTĐT trẻ PVF
Phố Hiến
Bình Định
17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
S. Khánh Hòa BVN
Đồng Tháp

Tháng 05, 2020

15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
Bà Rịa-Vũng Tàu

Tháng 05, 2020

16:00
SVĐ Tây Ninh
XM Fico Tây Ninh
Long An
17:00
SVĐ Cần Thơ
XSKT Cần Thơ
An Giang