Quyết định công nhận kết quả, danh hiệu các giải thưởng xếp hạng toàn giải Night Wolf V.League 1-2022

Ngày 21/11/2022, BTC Giải đã ban hành Quyết định số 22 /QĐ-VPF về việc công nhận kết quả, danh hiệu các giải thưởng toàn Giải Vô địch quốc gia Night Wolf 2022.