Quyết định số 319 về việc kỷ luật Câu lạc bộ XM Xuân Thành Sài Gòn

Điều 1. Theo Quy định tại Điều 5 và khoản 2 Điều 107 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trừ 4 (bốn) điểm đối với CLB bóng đá XMXT Sài Gòn, do vi phạm trách nhiệm của Câu lạc bộ khi tham gia giải đấu được quy định tại khoản 1 Điều 37 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trong trận đấu giữa CLB bóng đá Kienlongbank Kiên Giang và CLB bóng đá Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn tại lượt trận thứ 19, ngày 10/8/2013 trên sân vận động Rạch Giá – Kiên Giang.

Điều 2. CLB Bóng đá XMXT Sài Gòn có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo quy định tai Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Điều 3. BTC giải bóng đá VĐQG – Eximbank 2013 và CLB Bóng đá XMXT Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

                                                                                                                                            TRƯỞNG BAN             

                                                                                                                                         Nguyễn Hải Hường        
                                                                                                                                                   (đã ký)