Số liệu chuyên môn sau vòng 10 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 10 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 20 bàn; Trung bình 3.33 bàn/trận
Thẻ vàng: 24 thẻ; Trung bình 4,00 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 37.200 người; Trung bình: 6.200 người/trận. Cụ thể các sân:

Sân Hòa Xuân: 5.000 người
Sân hống Nhất: 4.000 người
Sân Bình Dương: 6.200 người
Sân Hà Tĩnh: 5.000 người
Sân Thanh Hóa: 7.000 người
Sân Hàng Đẫy (Hà Nội): 10.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 10:

Tổng số bàn thắng: 142 bàn; Trung bình 2,37 bàn/trận
Thẻ vàng: 219 thẻ; Trung bình 3,65 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 8 thẻ; Trung bình 0,15 thẻ/trận
Khán giả: 377.500 người.