Số liệu chuyên môn sau vòng 11 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 11 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 7 bàn; Trung bình 1.17 bàn/trận
Thẻ vàng: 15 thẻ; Trung bình 2,50 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 42.000 người; Trung bình (5 trận): 8.400 người/trận. Cụ thể các sân:

Sân Lạch Tray: 0 người
Sân Thống Nhất: 7.000 người
Sân Hàng Đẫy (Viettel): 3.000 người
Sân Quy Nhơn: 14.000 người
Sân Vinh: 10.000 người
Sân Thiên Trường: 8.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 11:

Tổng số bàn thắng: 149 bàn; Trung bình 2,26 bàn/trận
Thẻ vàng: 234 thẻ; Trung bình 3,55 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 10 thẻ; Trung bình 0,15 thẻ/trận
Khán giả: 419.500 người.