Số liệu chuyên môn sau vòng 12 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 12 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 14 bàn; Trung bình 2.33 bàn/trận
Thẻ vàng: 18 thẻ; Trung bình 3,00 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/trận
Khán giả: 45.500 người; Trung bình: 7.583 người/trận. Cụ thể các sân:

Sân Thanh Hóa: 4.000 người
Sân Thống Nhất (TP.HCM): 4.500 người
Sân Bình Dương: 3.000 người
Sân Thiên Trường: 12.000 người
Sân Hòa Xuân: 8.000 người
Sân Hàng Đẫy (Hà Nội): 12.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 12:

Tổng số bàn thắng: 163 bàn; Trung bình 2,26 bàn/trận
Thẻ vàng: 252 thẻ; Trung bình 3,50 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 10 thẻ; Trung bình 0,14 thẻ/trận
Khán giả: 465.000 người.