Số liệu chuyên môn sau vòng 2 Night Wolf V.League 1-2022

Vòng 2 Night Wolf V.League 1-2022 diễn ra ngày 01 và 02/03/2022 với 5 trận đấu. Số liệu chuyên môn ghi nhận như sau:

Số liệu chuyên môn vòng 2:

Tổng số bàn thắng: 7 bàn; Trung bình 1,4 bàn/trận
Thẻ vàng: 23 thẻ; Trung bình 4,6 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ
Khán giả: 22.500 người, trung bình cụ thể:
Sân Vinh: 4000 người
Sân Thanh Hóa: 3500 người
Sân Hòa Xuân: 5000 người
Sân Lạch Tray: 10.000 người
Sân Pleiku: Trận đấu kín không khán giả.

Số liệu chuyên môn sau vòng 2:

Tổng số bàn thắng: 15 bàn; Trung bình 1,5 bàn/trận
Thẻ vàng: 45 thẻ; Trung bình 4,5 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ
Khán giả: 53.500 người,