Số liệu chuyên môn sau vòng 25 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 25 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 16 bàn; Trung bình 2.67 bàn/trận
Thẻ vàng: 16 thẻ; Trung bình 2,67 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/trận
Khán giả: 58.500 người; Trung bình: 9.750 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Thống Nhất: 3.000 người
Sân Hòa Xuân: 5.000 người
Sân Lạch Tray: 19.000 người
Sân Thanh Hóa: 3.500 người
Sân Thiên Trường: 18.000 người
Sân Hàng Đẫy: 10.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 25:

Tổng số bàn thắng: 365 bàn; Trung bình 2,43 bàn/trận
Thẻ vàng: 484 thẻ; Trung bình 3,23 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 18 thẻ; Trung bình 0,12 thẻ/trận
Khán giả: 958.500 người.