Số liệu chuyên môn sau vòng 7 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 7 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 17 bàn; Trung bình 2,83 bàn/trận
Thẻ vàng: 19 thẻ; Trung bình 3,17 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 40.000 người; Trung bình 6.666 người/trận. Cụ thể:
Sân Bình Dương: 3.000 người
Sân Vinh: 10.000 người
Sân Lạch Tray: 6.000 người
Sân Thống Nhất (CLB TP.HCM): 7.000 người
Sân Thanh Hóa: 4.000 người
Sân Bình Định: 10.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 7:

Tổng số bàn thắng: 89 bàn; Trung bình 2,12 bàn/trận
Thẻ vàng: 156 thẻ; Trung bình 3,71 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 7 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 263.000 người;