Số liệu chuyên môn vòng 17 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 17 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 16 bàn; Trung bình 2.67 bàn/trận
Thẻ vàng: 12 thẻ; Trung bình 2,00 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/trận
Khán giả: 29.500 người; Trung bình: 4.917 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Lạch Tray: 9.000 người
Sân Thống Nhất (TPHCM): 2.500 người
Sân Thanh Hóa: 5.000 người
Sân Vinh: 3.000 người
Sân Nam Định: 7.000 người
Sân Hàng Đẫy (Hà Nội): 3.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 17:

Tổng số bàn thắng: 248 bàn; Trung bình 2,43 bàn/trận
Thẻ vàng: 344 thẻ; Trung bình 3,37 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 14 thẻ; Trung bình 0,14 thẻ/trận
Khán giả: 656.500 người.