Thông báo số 19 Giải VĐQG Nuti Café 2018

Ngày 30/6/2018, BĐH Giải VĐQG Nuti Café 2018 ban hành Thông báo số 19 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc thay đổi Huấn luyện viên CLB: 
Theo đề nghị của CLB Bóng đá Sài Gòn về việc thay thế Huấn luyện viên, Ban Điều hành Giải thông báo: Ông Nguyễn Thành Công đăng ký làm Huấn luyện viên trưởng thay thế cho ông Phan Văn Tài Em kể từ ngày 29/6/2018.

2. Về Quyết định Kỷ luật:
 Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành Quyết định kỷ luật số 277/QĐ-LĐBĐVN: Đình chỉ thi đấu 03 (ba) trận kế tiếp đối với cầu thủ Nguyễn Đoàn Trung Nhân (số 16) của CLB Becamex Bình Dương do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Zarour Chaher (số 93) của CLB Sanna Khánh Hòa BVN trong trận đấu giữa CLB Sanna Khánh Hòa BVN và CLB Becamex Bình Dương tại Vòng 16, ngày 26/6/2018 trên SVĐ 19/8 Nha Trang – Khánh Hòa.

Theo hiệu lực của Quyết định này, cầu thủ Nguyễn Đoàn Trung Nhân sẽ phải nghỉ thi đấu tại các trận đấu Vòng 17, 18 và 19 của Giải Bóng đá VĐQG – Nuti Café 2018.

Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 2 của Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (sửa đổi bổ sung năm 2018): “Quyết định xử phạt của trọng tài liên quan đến việc xử lý kỷ luật của cơ quan kỷ luật được trừ vào thời hạn chấp hành quyết định kỷ luật của cơ quan kỷ luật”. Do đó, thẻ đỏ tại phút 67 của cầu thủ Nguyễn Đoàn Trung Nhân bị trọng tài xử phạt trong trận đấu giữa CLB Sanna Khánh Hòa BVN và CLB Becamex Bình Dương đã được trừ vào thời hạn chấp hành quyết định Kỷ luật số 277/QĐ-LĐBĐVN, ngày 29/6/2018 của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sẽ không còn hiệu lực thực thi kỷ luật ở các vòng đấu tiếp theo.