Thông báo tạm dừng thời gian đăng ký giữa mùa giải BĐCN QG 2020

Ngày 7/8/2020, Ban Điều hành có Thông báo về việc tạm dừng thời gian đăng ký giữa mùa giải BĐCN QG 2020. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại mục 3.5.2 của Điều lệ các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 về Thời gian đăng ký giữa mùa giải;

Căn cứ tổng hợp ý kiến thống nhất của các CLB và công văn số 890/LĐBĐVN-PL&TCCT, ngày 07/8/2020 của LĐBĐVN thông báo tạm dừng thời gian đăng ký giữa mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020;

Ban Điều hành các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 (BĐH Giải) thông báo:

  1. Tạm dừng thời gian đăng ký giữa mùa giải 2020 từ ngày 07/8/2020.
  2. Khi xác định được thời gian các giải đấu được phép tổ chức trở lại, Công ty VPF, BĐH Giải sẽ đề nghị LĐBĐVN có văn bản đề nghị FIFA gia hạn hoặc sửa đổi thời gian đăng ký giữa mùa giải 2020, đảm bảo tuân thủ quy định thời gian đăng ký thứ hai tối đa là 4 (bốn) tuần.