Thông báo về việc đổi tên của CLB QNK Quảng Nam

Thực hiện chỉ đạo của LĐBĐVN, Công ty VPF ban hành Thông báo số 487/VPF-TB ngày 30/12/2016 về việc CLB bóng đá QNK Quảng Nam chính thức được đổi tên thành CLB bóng đá Quảng Nam.