Thông báo về việc Họp báo trước trận đấu Viettel – Sông Lam Nghệ An

BĐH Giải VĐQG Wake-up 247 - 2019 thông báo về trận đấu được lựa chọn tổ chức họp báo trước trận đấu vòng 8 Giải VĐQG Wake-up 247-2019:

Trận đấuThời gian họp báoThời gian thi đấu
Viettel – Sông Lam Nghệ An16h00
ngày 04/5/2019
19h00
ngày 05/5/2019