09-04-2016 16:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
CLB Phú Yên
30-04-2016 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
CLB Phú Yên
13-05-2016 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Viettel
CLB Phú Yên
21-05-2016 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
CLB Phú Yên
25-06-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
CLB Phú Yên
10-07-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
CLB Phú Yên
06-08-2016 15:30
CLB Phú Yên
Huế
13-08-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
CLB Phú Yên
18-04-2015 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
CLB Phú Yên
02-05-2015 16:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
CLB Phú Yên
11-07-2015 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
CLB Phú Yên
18-07-2015 15:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
CLB Phú Yên
02-08-2015 19:30
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
CLB Phú Yên
15-08-2015 17:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
CLB Phú Yên
22-08-2015 15:00
SVĐ Pleiku
Công An Nhân Dân
CLB Phú Yên
27-08-2015 15:00
CLB Phú Yên
Huế
02-04-2016 16:00
SVĐ Thiên Trường
Nam Định
CLB Phú Yên

CLB Phú Yên

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa:

GĐĐH: Cao Tấn Quang HLV trưởng: Nguyễn Đình Hưng Địa chỉ: Số 98 Duy Tân, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Tel: 0573825427 Fax: 0573827695 E-mail: tttdttphuyen@gmail.com