09-04-2016 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
CLB Cà Mau
30-04-2016 15:30
SVĐ Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk
CLB Cà Mau
07-05-2016 16:30
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
CLB Cà Mau
13-05-2016 16:30
CLB Cà Mau
Huế
17-05-2016 16:00
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
CLB Cà Mau
02-07-2016 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
CLB Cà Mau
16-07-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
CLB Cà Mau
30-07-2016 15:30
SVĐ Tây Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
CLB Cà Mau
13-08-2016 15:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
CLB Cà Mau

CLB Cà Mau

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: