Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
1 Thủ môn 175 73 30/03/2005 0 0 0 0 0
2 Tiền vệ 175 70 08/03/2005 0 0 0 0 0
3 Hậu vệ 172 65 09/10/2006 0 0 0 0 0
4 Hậu vệ 170 69 05/07/2003 0 0 0 0 0
5 Hậu vệ 173 68 04/02/2003 0 0 0 0 0
7 Tiền đạo 173 68 173 0 0 0 1 0
8 Tiền vệ 173 69 08/10/1996 0 0 0 1 0
9 Tiền đạo 179 67 21/01/2003 0 0 0 0 0
9 Tiền đạo 172 67 19/09/2005 0 0 0 1 0
12 Tiền vệ 178 68 09/02/2004 0 0 0 0 0
14 Thủ môn 178 75 10/10/1990 0 0 0 0 0
15 Hậu vệ 172 70 20/09/1999 0 0 0 0 0
16 Tiền vệ 175 68 10/01/2002 0 0 0 0 0
17 Hậu vệ 170 67 18/07/2004 0 0 0 0 0
18 Tiền vệ 168 67 11/05/2001 0 0 0 0 0
19 Tiền vệ 167 63 06/01/2005 0 0 0 0 0
20 Hậu vệ 175 65 26/08/2000 0 0 0 0 0
21 Tiền vệ 176 67 05/08/1998 0 0 0 0 0
23 Tiền vệ 167 66 16/02/2001 0 0 0 0 1
24 Tiền đạo 170 69 28/09/2001 0 0 0 1 0
26 Tiền vệ 178 70 10/04/1999 0 0 0 0 0
27 Hậu vệ 168 65 03/03/2000 0 0 0 1 0
29 Tiền vệ 176 73 27/07/2005 0 0 0 1 0
31 Tiền vệ 174 67 11/09/2004 0 0 0 0 0
32 Thủ môn 179 75 25/04/2005 0 0 0 0 0
36 Tiền vệ 175 73 11/01/2003 0 0 0 0 0
39 Tiền đạo 173 69 14/11/1991 0 0 0 1 0
66 Hậu vệ 169 65 07/12/2004 0 0 0 0 0
68 Tiền vệ 172 65 03/08/2000 0 0 0 0 0
86 Tiền vệ 175 70 23/01/2000 0 0 0 0 0
87 Tiền vệ 175 70 09/07/2004 0 0 0 0 0

22-10-2023 16:00
3
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 300 người
27-10-2023 17:00
7
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Phú Thọ
KG: 3000 người
31-10-2023 16:00
11
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Long An
05-11-2023 15:00
17
SVĐ Tự Do
Huế
Phú Thọ
KG: 2000 người
03-12-2023 15:00
24
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
SHB Đà Nẵng
09-12-2023 15:00
27
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
PVF-CAND
24-12-2023 17:00
38
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Phú Thọ
02-2024
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Đồng Tháp
01-03-2024
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Hoà Bình
03-2024
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Đồng Nai
03-2024
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Phú Thọ
04-2024
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Phù Đổng Ninh Bình
05-2024
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Phú Thọ
05-2024
SVĐ PVF
PVF-CAND
Phú Thọ
05-2024
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Phú Thọ
06-2024
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Phú Thọ
22-06-2024
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Huế
06-2024
SVĐ Long An
Long An
Phú Thọ

SVĐ Việt Trì

  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
  • Sức chứa: 18.000