Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Trợ lý HLV 0 0 1 0
Cán bộ 0 0 1 0
1 Thủ môn 178 76 03-07-1993 0 0 0 0
3 Tiền vệ 172 65 30/04/2000 0 0 0 0
4 Hậu vệ 180 70 26/03/2002 0 0 1 0
5 Hậu vệ 171 65 23/04/1998 0 0 5 0
6 Hậu vệ 178 74 07-09-2004 1 0 2 0
7 Tiền vệ 170 67 16/05/2000 1 0 1 0
8 Tiền vệ 175 68 23/04/2004 1 0 2 0
9 Tiền đạo 178 74 25/02/2001 1 0 1 0
10 Tiền đạo 175 65 27/10/2002 2 0 1 0
11 Tiền đạo 172 60 06/09/2001 5 0 4 0
12 Tiền đạo 170 64 11/05/2001 0 0 0 0
13 Tiền vệ 167 59 18/03/2002 0 0 2 0
15 Hậu vệ 175 70 14/01/2004 0 0 3 0
16 Hậu vệ 170 62 31/10/2003 0 0 2 0
20 Tiền vệ 175 66 25/08/2002 1 0 2 0
21 Hậu vệ 170 65 02/01/1998 0 0 3 0
26 Tiền vệ 165 65 14-08-1998 0 0 3 0
28 Tiền vệ 170 65 31/08/1998 0 0 2 1
29 Tiền vệ 174 70 29/04/2004 0 0 0 0
34 Tiền đạo 180 68 13/01/2002 0 0 0 0
37 Thủ môn 180 73 28/05/1997 0 0 1 0
47 Tiền đạo 173 68 09/02/2001 0 0 0 0
86 Tiền đạo 180 65 01/07/2003 0 0 0 0
89 Thủ môn 177 79 21/05/2000 0 0 1 0

22-10-2023 17:00
5
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Đồng Tháp
KG: 5000 người
27-10-2023 17:00
8
SVĐ Long An
Long An
Đồng Nai
KG: 1000 người
01-11-2023 17:00
15
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
PVF-CAND
KG: 2000 người
05-11-2023 18:00
19
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Đồng Nai
KG: 1000 người
02-12-2023 17:00
22
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Trường Tươi Bình Phước
KG: 2000 người
10-12-2023 15:00
28
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Đồng Nai
KG: 1000 người
17-12-2023 16:00
34
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Đồng Nai
KG: 1200 người
24-12-2023 17:00
38
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Phú Thọ
KG: 1500 người
18-02-2024 17:00
45
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Đồng Nai
KG: 3000 người
02-03-2024 17:00
53
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Huế
KG: 2000 người
08-03-2024 15:00
56
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Đồng Nai
KG: 500 người
30-03-2024 17:00
62
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
SHB Đà Nẵng
KG: 800 người
05-05-2024 16:00
72
SVĐ Tự Do
Huế
Đồng Nai
KG: 2500 người
11-05-2024 17:00
78
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Phù Đổng Ninh Bình
KG: 400 người
15-05-2024 17:00
84
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Hoà Bình
KG: 200 người
19-05-2024 18:00
89
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Đồng Nai
KG: 6000 người
25-05-2024 17:00
95
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Long An
KG: 800 người
15-06-2024 16:00
96
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Đồng Nai
KG: 1500 người
23-06-2024 16:00
105
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 1000 người
29-06-2024 16:00
110
SVĐ PVF
PVF-CAND
Đồng Nai
KG: 1000 người

SVĐ Đồng Nai

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: