BÌNH CHỌN BÀN THẮNG ĐẸP

Video Top 5 đề cử bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 10 nhóm A
(Vòng 1 đến vòng 5 GĐ 2) giải VĐQG LS 2020
Thời gian bình chọn từ 4/11 đến 17:00 ngày 6/11/2020.

Danh sách đề cử 5 bàn thắng đẹp nhất tháng 10 nhóm A

Video Top 5 đề cử  bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 10 nhóm B
(Vòng 1 đến vòng 5 GĐ 2) giải VĐQG LS 2020
Thời gian bình chọn từ 4/11 đến 17:00 ngày 6/11/2020.

Danh sách 5 đề cử bình chọn bàn thắng đẹp nhất nhóm B