BÌNH CHỌN BÀN THẮNG ĐẸP

Video Top 5 đề cử bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 4
(Vòng 6 đến vòng 10 GĐ 1) giải VĐQG LS 2021
Thời gian bình chọn từ 17:00 20/04/2021 đến 17:00 ngày 24/04/2021.

Danh sách 5 đề cử bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 4