BÌNH CHỌN BÀN THẮNG ĐẸP

Video Top 5 bàn thắng đề cử Bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 8
(Vòng 19 đến vòng 22) giải VĐQG Wake-up 247 – 2019.
Thời gian bình chọn từ 14/9 – 17/9/2019.

Danh sách 5 bàn thắng đề cử Bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 8 gồm: