BÌNH CHỌN BÀN THẮNG ĐẸP

Video Top 5 bàn thắng đề cử Bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 7
(Vòng 14 đến vòng 18) giải VĐQG Wake-up 247 – 2019.
Thời gian bình chọn từ 01/8 – 05/8/2019.

Danh sách 5 bàn thắng đề cử Bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 7 gồm