BÌNH CHỌN BÀN THẮNG ĐẸP

Video Top 5 bàn thắng đề cử Bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 3+ tháng 6
(Vòng 1 đến vòng 7) giải VĐQG LS 2020
Thời gian bình chọn từ 11/7 – 14/7/2020.

Danh sách 5 đề cử bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 3 + 6