Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Huấn luyện viên 0 0 1 0
Cán bộ 21/11/1981 0 0 2 0
2 Hậu vệ 165 60 03-02-2000 0 0 1 0
3 Tiền vệ 176 74 18-06-1997 0 0 3 0
4 Hậu vệ 182 78 14/02/2003 0 0 1 0
5 Hậu vệ 175 75 15-02-2000 0 0 0 0
6 Tiền vệ 174 68 20/12/2004 0 0 0 0
7 Hậu vệ 175 67 20/12/2004 1 0 2 0
8 Tiền vệ 173 64 01/06/2003 0 0 3 0
9 Tiền đạo 175 69 25/01/2004 1 0 0 0
12 Hậu vệ 178 73 14/03/2005 0 0 0 0
14 Tiền vệ 178 74 26/03/2003 0 0 2 0
15 Tiền vệ 172 55 19/04/2000 1 0 1 0
17 Tiền đạo 178 74 27/12/2003 11 0 4 0
18 Tiền vệ 165 60 30/07/2002 0 0 0 0
19 Tiền vệ 173 67 06/03/2004 2 0 0 0
20 Hậu vệ 175 68 20/11/1999 0 0 3 0
21 Tiền vệ 168 65 19/11/2006 0 0 0 0
22 Hậu vệ 170 65 05/01/2002 0 0 0 0
23 Tiền đạo 175 66 13/04/2006 1 0 2 0
25 Thủ môn 187 84 14/11/2003 0 0 0 0
26 Tiền vệ 170 64 23/01/2002 1 0 1 0
27 Hậu vệ 169 54 18/09/2007 0 0 1 0
28 Thủ môn 176 73 28-10-2002 0 0 2 0
29 Tiền vệ 168 63 04/01/2004 1 0 1 0
31 Tiền đạo 181 67 28/01/2006 0 0 0 0
32 Thủ môn 175 70 20/06/2005 0 0 0 0
34 Hậu vệ 181 73 24/01/2006 2 0 3 0
35 Hậu vệ 08/05/2006 0 0 1 0
37 Tiền đạo 22/06/2005 0 0 1 0
77 Tiền vệ 163 55 20/09/1998 5 0 0 0

22-10-2023 16:00
3
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 300 người
01-11-2023 16:00
14
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 800 người
05-11-2023 18:00
19
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Đồng Nai
KG: 1000 người
02-12-2023 18:00
23
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Đồng Tháp
KG: 2000 người
10-12-2023 15:00
29
SVĐ Tự Do
Huế
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 2000 người
17-12-2023 18:00
35
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Hoà Bình
KG: 1000 người
24-12-2023 18:00
39
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
SHB Đà Nẵng
KG: 2500 người
17-02-2024 18:00
42
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 3000 người
25-02-2024 18:00
50
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Long An
KG: 1000 người
02-03-2024 18:00
55
SVĐ PVF
PVF-CAND
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 500 người
08-03-2024 17:00
58
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 3000 người
31-03-2024 18:00
65
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Trường Tươi Bình Phước
KG: 3500 người
04-04-2024 17:00
67
SVĐ Long An
Long An
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 500 người
05-05-2024 18:00
75
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
PVF-CAND
KG: 2000 người
11-05-2024 17:00
79
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 1000 người
15-05-2024 18:00
85
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Huế
KG: 1000 người
20-05-2024 16:00
87
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 1200 người
16-06-2024 18:00
100
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Phú Thọ
KG: 400 người
23-06-2024 16:00
105
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 1000 người
29-06-2024 16:00
106
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Phù Đổng Ninh Bình
KG: 1000 người

SVĐ Bà Rịa

  • Địa chỉ: Số 308 đường 27/4, Phước Hưng, TP Bà Rịa
  • Sức chứa: