CLB Bóng Đá Huế 3-0 Bình Định TMS (V9 – HNQG An Cường 2018)