Sông Lam Nghệ An 1-0 Hải Phòng (V13 Nuti Café V.League 1 – 2018)