Becamex Bình Dương 3-1 FLC Thanh Hóa (Trận CK – Cúp QG Sư Tử Trắng 2018)