Tổng hợp hình ảnh Bế mạc Lớp tập huấn trước mùa giải 2018

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng nay, 8/3, Lớp chương trình tập huấn Giám sát, trọng tài, điều phối viên, cán bộ truyền thông các giải BĐCN QG 2018 đã chính thức bế mạc.