HĐQT Công ty VPF sẽ họp Quý I vào ngày 8/3/2012 tại TP.HCM

Theo kế hoạch, HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ họp thường kỳ mỗi Quý một lần. Vào thứ năm ngày 8/3/2012 tới đây, HĐQT Công ty VPF sẽ họp Quý I tại TP.HCM.

Một ngày sau đó tức 9/3/2012 là buổi gặp gỡ báo chí định kỳ của Công ty VPF tại TP.HCM về công tác tổ chức quản lý các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Thời gian và địa điểm cụ thể Công ty VPF sẽ thông báo tới các Cơ quan liên quan cũng như các cơ quan truyền thông một cách nhanh nhất qua đường Công văn và Website của Công ty VPF (www.vnleague.com)

Trong mấy ngày qua, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin “Chủ tịch LĐBĐVN – Nguyễn Trọng Hỷ nhận lời làm việc với HĐQT Công ty VPF tại buổi họp ngày 8/3/2012“. Công ty VPF khẳng định thông tin này là không chính xác. Buổi họp ngày 8/3 sắp tới chỉ là buổi họp Quý thường kỳ của HĐQT Công ty VPF và không có sự tham gia của các bên không trực thuộc Công ty VPF.

Kính đề nghị các cơ quan truyền thông khi đưa tin về hoạt động của Công ty VPF cần thông tin chính xác hơn.

Trân trọng.

BLĐ CÔNG TY VPF