Thông báo Họp báo trước trận đấu Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

Ban Điều hành Giải các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 (BĐH Giải) thông báo trận đấu được lựa chọn tổ chức Họp báo trước trận đấu tại vòng bán kết, cụ thể như sau:

Ban Điều hành Giải Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 (BĐH Giải) thông báo trận đấu được lựa chọn tổ chức Họp báo trước trận đấu tại vòng bán kết , cụ thể như sau:

Trận đấu Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh
Thời gian thi đấu 19h15

Ngày 16/9/2020

Thời gian họp báo 16h00

Ngày 15/9/2020

Địa điểm họp báo Phòng họp báo, SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội
Thành phần HLV Trưởng và cầu thủ Đội trưởng của 2 CLB

 

BĐH Giải đề nghị BTC trận đấu CLB Hà Nội cùng HLV Trưởng và cầu thủ Đội trưởng của 2 CLB phối hợp với Giám sát trận đấu, tổ chức, tham gia Họp báo trước trận đấu theo đúng quy định.