Highlights | Viettel – Than Quảng Ninh | Xà ngang, cột dọc liên tục chối từ siêu phẩm