Highlights | SLNA – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Màn ra mắt thuận lợi của HLV Nguyễn Thành Công