Highlights | Topenland Bình Định – Đông Á Thanh Hóa | Chiến thắng mở đường vào Top 6