Highlights | Sài Gòn FC – Hải Phòng | Chia điểm sau 90 phút tại Thống Nhất