Highlights | HAGL – Hà Nội | Mãn nhãn với siêu phẩm của Xuân Trường