Highlights | Becamex Bình Dương – SHB Đà Nẵng | Tiến Linh ghi siêu phẩm giúp chủ nhà giành 3 điểm!