Hải Phòng vs Viettel | chủ nhà nhọc nhằn giữ lại 3 điểm