Than Quảng Ninh vs Becamex Bình Dương | Vắng Hải Huy – Hồng Quân, TQN phơi áo sân nhà