Highlights | Đà Nẵng – Sài Gòn | Đức Chinh vào sân, chủ nhà vẫn bại trận cay đắng