Highlights | Đông Á Thanh Hóa – HAGL | Minh Vương, Công Phượng đưa HAGL tiếp tục bay cao