Highlights | Than Quảng Ninh – Nam Định | Oussou Konan tỏa sáng, đội bóng thành Nam vào thẳng Top 3!